ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 塑料机械¾|‘、塑料设备网产品大全-塑料机械¾|?/title> <meta content="塑料机械¾|‘äñ”品频道隶属于塑料机械¾|‘旗下栏目,ä¸ÞZ½ æä¾›æ³¨å¡‘æœ?吹膜æœ?发æˆö讑֤‡,塑料辅助机械,塑机配äšg,Š™¡èƒ¶æœºæ¢°,塑料包装机械½{‰å¡‘料机æ¢îCñ”品分¾cÖM¿¡æ¯ï¼Œ‹Æ¢è¿Žè®‰K—®å¡‘料机械¾|‘!" name="description"/> <meta content="塑料讑֤‡¾|?塑料机械,塑料讑֤‡" name="Keywords"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/product-2015.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/app.css"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"/> <link rel="bookmark" href="/favicon.ico"/> <base href="http://www.2824315.live/"/> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?95ae7920a2889c93cd062b47e40ffe53"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script><script type="text/javascript" src="/js/jsLibrary201411.js?v=20160321152555"></script> <script src="/js/jquery.min.js?v=20160321152555" type="text/javascript"></script> <script src="/js/jQselect.js?v=20160321152555" type="text/javascript"></script> <script src="/js/json2.js?v=20160321152555" type="text/javascript"></script> <script src="/js/jtips.js?v=20160321152555" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/js/base.js?v=20160321152555"></script> <script type="text/javascript" src="/js/dialog.js?v=20160321152555"></script> <script type="text/javascript" src="/js/Index.js?v=20160321152555"></script> <script type="text/javascript" src="/js/IndexLogin.js?v=20160321152555"></script> <script type="text/javascript" src="/js/tabSwitch.js?v=20160321152555"></script> <script type="text/javascript" src="/ajax/common.ashx"></script> <script type="text/javascript" src="/ajax/Industry.Vivian,Industry.ashx"></script> <script type="text/javascript"> var CheckJustPC=Vivian.CheckJustPC().value; if(CheckJustPC=="false"){if(navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|Android|ios)/i)){ window.location = window.location.href.replace("www", "m"); } } </script> <script type="text/javascript"> function ShowHidOtherInfo(FatherDivID,Btn, HideHeight) { var LeftDiv = jQuery("#" + FatherDivID); var LeftUl = jQuery("#" + FatherDivID + " ul.productList"); var BtnID = jQuery("#" + Btn); var startHeight=LeftUl.height(); if(startHeight>HideHeight) { LeftDiv.css("height",HideHeight) } if(startHeight<=HideHeight) { BtnID.css("display","none"); } BtnID.click(function() { if (BtnID.html() == "展开分类") { BtnID.html("收回分类"); BtnID.removeClass(); BtnID.addClass("backList"); LeftDiv.stop().animate({ height: startHeight }, 200); } else { BtnID.html("展开分类"); BtnID.removeClass(); BtnID.addClass("openList"); LeftDiv.stop().animate({ height: HideHeight }, 200); } }) } </script> <script> function reurl(url){ location.href=url; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--header--> <iframe src="http://www.2824315.live/default.aspx?Include/product2015/product2015head" allowtransparency="true" width="100%" height="39" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe> <!--top--> <div id="top"> <div class="top"> <a href="/"><img class="logo" src="http://www.2824315.live/images/index/logo2017.png" /></a> <p><a class="hot" href="javascript:void(1)" id="searchChose1" onclick="changeSearch(1)" >产品</a>|<a href="javascript:void(2)" id="searchChose2" onclick="changeSearch(2)">公司</a>|<a href="javascript:void(3)" id="searchChose3" onclick="changeSearch(3)">采购</a>|<a href="javascript:void(4)" id="searchChose4" onclick="changeSearch(4)">资讯</a>|<a href="javascript:void(5)" id="searchChose5" onclick="changeSearch(5)">展会</a>|<a href="javascript:void(6)" id="searchChose6" onclick="changeSearch(6)">癄¡§‘</a>|<a href="javascript:void(7)" id="searchChose7" onclick="changeSearch(7)">报告</a></p> <form name="search" id="searchForm" method="post" target="_blank" action="/chanpin-0_p0.html"> <input class="text" maxlength="38" id="keys" name="K" value="误‚¾“入您要查扄¡š„关键è¯? onfocus="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "误‚¾“入您要查扄¡š„关键è¯?quot;)document.getElementById("keys").value = "";" onblur="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "")document.getElementById("keys").value = "误‚¾“入您要查扄¡š„关键è¯?quot;;" type="text"/> <button type="submit" id="searchbtn" onclick="return go();">æ?ç´?/button> </form> <script type="text/javascript"> var searchUrl = "/chanpin-0_p0.html"; var searchtype = 1; function changeSearch(s) { searchtype = s; switch(s) { case 1: searchUrl = "/chanpin-0_p0.html"; //products search changeSearchStyle(1); break; case 2: searchUrl="/company/a_t0/list_p0.html";//公司 changeSearchStyle(2); break; case 3: searchUrl="/offer_buy/t0/list_p0.html";//采购 changeSearchStyle(3); break; case 4: searchUrl="/news/t0/list_p0.html";//资讯 changeSearchStyle(4); break; case 5: searchUrl="/exhinew/t0/list_p0.html";//展会 changeSearchStyle(5); break; case 6: searchUrl="/baike/view_t0";//癄¡§‘ changeSearchStyle(6); break; case 7: searchUrl="/report/T0/list.html";//报告 changeSearchStyle(7); break; } } function changeSearchStyle(s) { var idValue = ""; for(var i=1;i<=7;i++){ idValue = "searchChose"+i; if(s==i) document.getElementById(idValue).className = "hot"; else document.getElementById(idValue).className = ""; } } function go(){ var keys = document.getElementById("keys").value; keys = keys.replace(/(^[^\S]+)|([^\S]+$)/g,""); keys= keys.replace(/\+/g,"%2b");//替换'+'åøP¼Œå¦‚果不处理â€?’号会被替换成空 add by 李晨 2010-05-31 if(keys=="" || keys=="误‚¾“入您要查扄¡š„关键è¯?){ alert("误‚¾“入您要搜索的内容åQ?); return false; } } function ClearFont(){ if(document.getElementById("keys").value=='误‚¾“入您要查扄¡š„关键è¯?) document.getElementById("keys").value=''; } jtips.initialize(jQuery('#keys'), 'Keyword', 'Record', GetData, UserSelected, function (employe) { if (employe == null) { jQuery("#keys").val(""); } else if(employe == ""){ jQuery("#searchbtn").click(); } else { jQuery("#keys").val(employe.Keyword); jQuery("#searchbtn").click(); } }); function UserSelected(employe) { jQuery("#keys").val(employe.Keyword); } function GetData(value, displayData) { Vivian.GetSearchResult(10, value, function (objs) { displayData(objs.value); }); } function keyPressSearch(item, propertyName) { if (searchtype == 1) { jtips.getKeyWord(item, propertyName) } } </script> </div> </div> <!--nav--> <div class="nav"> <a href="/">首页</a><a href="/product" class="active">产品</a><a href="/Company">公司</a><a href="/brands/">品牌</a><a href="/offer/">商机</a><a href="/shop">品牌商城</a><a href="/baike">塑机癄¡§‘</a><a href="/report">调研报告</a> <br class="clear"> </div><div class="main"> <div class="news-sale"> <div class="newstitle"> 最æ–îC¾›åº?<em></em> </div> <ul> <li><a href="/st51629/sale_682393.html">全向车型搬运机器äº?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682392.html">PT124G-111-Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœºåŽ‹åŠ›ä¼ æ„Ÿå™¨</a></li> <li><a href="/st209/sale_682391.html">PT124G-111-单螺杆塑料挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682390.html">PT124G-111-pvc挤出机压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682389.html">PT124G-111-片材挤出机压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682388.html">PT124G-111-eva发æˆö挤出机压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682387.html">PT124G-111-Š™¡èƒ¶èƒ¶æ–™æŒ¤å‡ºæœºåŽ‹åŠ›ä¼ æ„Ÿå™¨</a></li> <li><a href="/st43620/sale_682385.html">HLPL-æ±½èžRæ€ÀLˆåQˆé›¶éƒ¨äšgåQ‰ç–²åŠŒ™¯•éªŒæœº</a></li> <li><a href="/st209/sale_682383.html">PT124G-111-柱塞式挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682382.html">PT124G-111-全自动挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682381.html">PT124G-111-波纹软管挤出机压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682380.html">PT124G-111-PVC¾U¿ç®¡æŒ¤å‡ºæœºåŽ‹åŠ›ä¼ æ„Ÿå™¨</a></li> <li><a href="/st209/sale_682379.html">PT124G-111-挤出机合‹¹èŠ¯åŽ‹åŠ›ä¼ æ„Ÿå™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682378.html">PT124G-111-90单螺杆挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682377.html">PT124G-111-聚æ°}酯挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682376.html">PT124G-111-ž®¼é¾™½Ž¡æŒ¤å‡ºæœºåŽ‹åŠ›ä¼ æ„Ÿå™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682375.html">PT124G-111-PVC板材挤出机压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682374.html">PT124G-111-挤出æœø™®¡é‡æ܇压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682373.html">PT124G-111-锥åŞ单螺杆挤出机压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682371.html">PT124G-111-挤出机换¾|‘器压力传感å™?/a></li> <li><a href="/st209/sale_682370.html">PT124G-111-挤出机筒体压力传感器</a></li> <li><a href="/st209/sale_682369.html">PT124G-111-挤出机机头压力传感器</a></li> </ul> </div> <div class="flashbox"> <ul id="flashbox"> <li style="display:block"><a href="/video/h361.html" title="ž®å°è†éœœç“Óž¼Œé€ç€å¤§å­¦é—®â€”—精业“复合芯模”技术(来源åQšPTçŽîC»£å¡‘æ–™åQ? ><img src=http://img66.86pla.com/6/20200331/637212576762417840450_537_338_5.jpg alt="ž®å°è†éœœç“Óž¼Œé€ç€å¤§å­¦é—®â€”—精业“复合芯模”技术(来源åQšPTçŽîC»£å¡‘æ–™åQ? title="ž®å°è†éœœç“Óž¼Œé€ç€å¤§å­¦é—®â€”—精业“复合芯模”技术(来源åQšPTçŽîC»£å¡‘æ–™åQ? onload="DrawImage(this,537,338)"/></a><a class="play" href="/video/h361.html" ></a><strong></strong></li> <li><a href="/video/h345.html" title="博创æ–îC¸€ä»£å¤§åž‹äºŒæ¿æ™ºèƒ½æ³¨å¡‘机BU900-II助力“智慧工厂”徏è®? ><img src=http://img71.86pla.com/6/20190603/636951509176766717774_537_338_5.jpg alt="博创æ–îC¸€ä»£å¤§åž‹äºŒæ¿æ™ºèƒ½æ³¨å¡‘机BU900-II助力“智慧工厂”徏è®? title="博创æ–îC¸€ä»£å¤§åž‹äºŒæ¿æ™ºèƒ½æ³¨å¡‘机BU900-II助力“智慧工厂”徏è®? onload="DrawImage(this,537,338)"/></a><a class="play" href="/video/h345.html" ></a><strong></strong></li> <li><a href="/video/h338.html" title="力劲åQšFORZA两板注塑æœ? ><img src=http://img49.86pla.com/6/20181012/636749358443314448378_537_338_5.jpg alt="力劲åQšFORZA两板注塑æœ? title="力劲åQšFORZA两板注塑æœ? onload="DrawImage(this,537,338)"/></a><a class="play" href="/video/h338.html" ></a><strong></strong></li> <li><a href="/video/h330.html" title="注塑æœÞZ¸¤æ¿æœºä»‹ç»" ><img src=http://img50.86pla.com/6/20180717/636674222389381387545_537_338_5.jpg alt="注塑æœÞZ¸¤æ¿æœºä»‹ç»" title="注塑æœÞZ¸¤æ¿æœºä»‹ç»" onload="DrawImage(this,537,338)"/></a><a class="play" href="/video/h330.html" ></a><strong></strong></li> <li><a href="/video/h324.html" title="CHINAPLAS 2018åQšé€šä½³å¤šæ¬¾çŽ¯ä¿æ™ø™ƒ½åž‹è®¾å¤‡å¸ç? ><img src=http://img48.86pla.com/6/20180523/636626633254443435899_537_338_5.jpg alt="CHINAPLAS 2018åQšé€šä½³å¤šæ¬¾çŽ¯ä¿æ™ø™ƒ½åž‹è®¾å¤‡å¸ç? title="CHINAPLAS 2018åQšé€šä½³å¤šæ¬¾çŽ¯ä¿æ™ø™ƒ½åž‹è®¾å¤‡å¸ç? onload="DrawImage(this,537,338)"/></a><a class="play" href="/video/h324.html" ></a><strong></strong></li> </ul> <div class="btn" id="flashbtn"> <a href="javascript:;" class="cur"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="preNext pre" id="preLeft"></div> <div class="preNext next" id="preRight"></div> </div> <script>tabSwitch("flashbtn","a","cur","flashbox","li","onmouseover",5000,"preLeft","preRight")</script> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="mapLeft"> <p> <a href="/company/a_T27/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m1"></a> <a href="/company/a_T4/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m2"></a> <a href="/company/a_T20/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m3"></a> <a href="/company/a_T28/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m4"></a> <a href="/company/a_T19/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m5"></a> <a href="/company/a_T25/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m6"></a> <a href="/company/a_T31/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m7"></a> <a href="/company/a_T23/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m8"></a> <a href="/company/a_T17/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m9"></a> <a href="/company/a_T29/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m10"></a> <a href="/company/a_T7/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m11"></a> <a href="/company/a_T6/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m12"></a> <a href="/company/a_T22/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m13"></a> <a href="/company/a_T10/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m14"></a> <a href="/company/a_T12/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m15"></a> <a href="/company/a_T13/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m16"></a> <a href="/company/a_T5/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m17"></a> <a href="/company/a_T33/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m18"></a> <a href="/company/a_T32/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m19"></a> <a href="/company/a_T8/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m20"></a> <a href="/company/a_T18/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m21"></a> <a href="/company/a_T2/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m22"></a> <a href="/company/a_T26/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m23"></a> <a href="/company/a_T9/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m24"></a> <a href="/company/a_T21/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m25"></a> <a href="/company/a_T1/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m26"></a> <a href="/company/a_T15/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m27"></a> <a href="/company/a_T24/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m28"></a> <a href="/company/a_T30/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" class="m29"></a> <a href="/company/a_T16/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m30"></a> <a href="/company/a_T3/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m31"></a> <a href="/company/a_T34/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m32"></a> <a href="/company/a_T11/list.html" target="blank" class="m33"></a> <a href="/company/a_T14/list_p1_TID0_CH0_AN_CP.html" target="blank" class="m34"></a> </p> </div> <ul class="advRight"> <li><a href="http://www.2824315.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=4856" class="advs" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" ><img src=' http://img69.86pla.com/6/20190805/637005960478996322636.jpg ' alt="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" width="538" height="100"/></a></li> <li><a href="http://www.2824315.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3143" class="advs" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" ><img src=' http://img67.86pla.com/6/20151214/635857155130647568191.jpg ' alt="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" width="538" height="100"/></a></li> <li><a href="http://www.2824315.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3144" class="advs" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" ><img src=' http://img67.86pla.com/6/20151214/635857163604392238806.jpg ' alt="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" title="òq¿å‘Šæ‹›ç§Ÿ" rel="nofollow" width="538" height="100"/></a></li> </ul> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>1F</b>塑料机械</h3> <p><a href="/productSearch/1208.html">半自动吸塑成型机</a>|<a href="/productSearch/1201.html">PE½Ž¡ç”Ÿäº§çº¿</a>|<a href="/productSearch/1145.html">泡沫再生造粒æœ?/a>|<a href="/productSearch/1116.html">塑料挤出造粒冯‚¾…æœ?/a>|<a href="/productSearch/1035.html">快餐盒成型机</a>|<a href="/productSearch/1156.html">注塑æœø™žºæ†æ–™½{?/a></p> </div> <div class="probox" id="oneFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5096.html">注塑æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5568.html">立式注塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5569.html">卧式注塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5564.html">全电式注塑机</a>|<a href="/chanpin-5933.html">气动注塑æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5565.html">立卧复合式注塑机</a>|<a href="/chanpin-5566.html">卧式直压注塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5567.html">卧式曲肘注塑æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5562.html">¼‹…胶专用注塑æœ?/a><a href="/chanpin-5560.html">多回路注塑机</a>|<a href="/chanpin-6134.html">低压注塑æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5095.html">挤出æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5557.html">单螺杆挤出机</a>|<a href="/chanpin-5556.html">双螺杆挤出机</a>|<a href="/chanpin-5555.html">片材挤出æœ?/a>|<a href="/chanpin-5749.html">塑料挤出æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5945.html">½Ž¡ææŒ¤å‡ºæœ?/a>|<a href="/chanpin-5946.html">板材挤出æœ?/a>|<a href="/chanpin-5947.html">柱塞式挤出机</a>|<a href="/chanpin-5948.html">异型材挤出机</a><p><a href="/chanpin-5748.html">其他挤出æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5578.html">吸塑æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5580.html">全自动吸塑机</a>|<a href="/chanpin-5579.html">真空吸塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5902.html">压塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5969.html">pvc吸塑æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5968.html">òq¿å‘Šå¸å¡‘æœ?/a>|<a href="/chanpin-5967.html">ž®åž‹å¸å¡‘æœ?/a>|<a href="/chanpin-5966.html">厚片吸塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5965.html">亚克力吸塑机</a></p><p><a href="/chanpin-5581.html">其他吸塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5529.html">二手塑料机械</a></p> <span><a href="/chanpin-5082.html">塑料板材讑֤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5195.html">塑料板材生äñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5194.html">塑料片材生äñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5530.html">波浪板生产线</a></p> <p><a href="/chanpin-5681.html">塑料格子板挤出生产线</a>|<a href="/chanpin-5680.html">塑料土工格栅生äñ”¾U?/a></p><p><a href="/chanpin-5900.html">其他塑料板材讑֤‡</a>|<a href="/chanpin-5527.html">其他塑料机械</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5094.html">造粒æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5554.html">废旧塑料造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5553.html">泡沫造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5550.html">挤压造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5550.html">切粒æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5551.html">双螺杆造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5552.html">单螺杆造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5549.html">塑料造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5950.html">pvc造粒æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5949.html">圆盘造粒æœ?/a>|<a href="/chanpin-5944.html">Š™¡èƒ¶é€ ç²’æœ?/a><a href="/chanpin-5222.html">塑料拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5219.html">薄膜拉丝æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5091.html">吹膜æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5544.html">PP吹膜æœ?聚乙烯吹膜机</a>|<a href="/chanpin-5939.html">聚丙旋è{吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5543.html">PVC吹膜æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5938.html">中空吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5737.html">PE吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5542.html">高低压吹膜机</a>|<a href="/chanpin-5940.html">凹凸自扣袋吹膜机</a></p><p><a href="/chanpin-5941.html">双色彩条吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5942.html">联体型高低压吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5736.html">HDPE吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5934.html">二层共挤</a></p> <p><a href="/chanpin-5935.html">微膜吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5936.html">大棚膜吹膜机</a>|<a href="/chanpin-5937.html">POF吹膜æœ?/a>|<a href="/chanpin-5943.html">升降旋è{机头吹膜æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5083.html">塑料½Ž¡æè®‘Ö¤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5531.html">塑料½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5198.html">PE½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5199.html">PVC½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5197.html">PPR½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?PP-R½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a></p><p><a href="/chanpin-5693.html">波纹½Ž¡ç”Ÿäº§çº¿</a>|<a href="/chanpin-5694.html">燃气/供水½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5691.html">¼‹…芯½Ž¡ç”Ÿäº§çº¿</a></p><p><a href="/chanpin-5692.html">HDPE½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5951.html">一出四½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5196.html">其他½Ž¡æç”Ÿäñ”¾U?/a></p> <span><a href="/chanpin-5092.html">吹塑æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5233.html">全自动吹塑机</a>|<a href="/chanpin-5547.html">塑料吹瓶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5546.html">中空吹塑æœ?/a>|<a href="/chanpin-5232.html">塑料薄膜吹塑æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5971.html">ž®åž‹å¹å¡‘æœ?/a>|<a href="/chanpin-5970.html">地膜吹塑æœ?/a><a href="/chanpin-5545.html">其他吹塑æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5093.html">成型æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5238.html">吸塑成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5237.html">全自动成型机</a>|<a href="/chanpin-5236.html">卧式成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5235.html">波纹½Ž¡æˆåž‹æœº</a></p><p><a href="/chanpin-5234.html">热压成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5956.html">肉丸成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5955.html">面筋成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5954.html">电阻成型æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5953.html">¾U¿ææˆåž‹æœ?/a>|<a href="/chanpin-5952.html">冷弯成型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5548.html">其他成型æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5087.html">拉丝æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5536.html">圆织æœ?/a>|<a href="/chanpin-5222.html">塑料拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5215.html">扁丝拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5219.html">薄膜拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5216.html">立式拉丝æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5217.html">圆丝拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5218.html">直线式拉丝机</a>|<a href="/chanpin-5220.html">三角拉丝æœ?/a>|<a href="/chanpin-5221.html">倒立式拉丝机</a></p> <p><a href="/chanpin-5535.html">其他拉丝æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5711.html">型材生äñ”¾U?/a></span> <p><a href="/chanpin-5712.html">异型材挤出生产线</a>|<a href="/chanpin-5715.html">门窗异型材生产线</a>|<a href="/chanpin-5713.html">木塑型材生äñ”¾U?/a></p> <p><a href="/chanpin-5716.html">发æˆö型材生äñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5717.html">塑钢型材生äñ”¾U?/a>|<a href="/chanpin-5714.html">其他塑料型材生äñ”¾U?/a></p> <span><a href="/chanpin-5084.html">发æˆö讑֤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5202.html">聚æ°}酯发泡设å¤?/a>|<a href="/chanpin-5532.html">高压发æˆöæœ?/a>|<a href="/chanpin-5720.html">珍珠‹‚‰å‘泡机</a>|<a href="/chanpin-5718.html">聚æ°}酯发泡机</a></p> <p><a href="/chanpin-5719.html">泡沫发æˆöæœ?/a>|<a href="/chanpin-5201.html">EPE发æˆö讑֤‡</a>|<a href="/chanpin-5200.html">eva发æˆöæœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5080.html">Š™¡å¡‘专用仪器仪表</a></span> <p><a href="/chanpin-5668.html">ROHS‹‚€‹¹‹äÈA</a>|<a href="/chanpin-5667.html">无è{子硫化äÈA</a>|<a href="/chanpin-5614.html">试验æœ?/a>|<a href="/chanpin-5191.html">塑料仪器仪表机箱</a></p> <p><a href="/chanpin-5192.html">塑料外壳仪器</a>|<a href="/chanpin-5193.html">塑料‹‚€‹¹‹äÈAå™?/a>|<a href="/chanpin-5528.html">Š™¡å¡‘专用仪器仪表</a></p> </li> </ul> </div> <a id="oneBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('oneFatherDivID','oneBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5016.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1330734.html"><img src=http://img59.86pla.com/2/20170328/636262959278288078853_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1330734.html">触摸式无¾U¸è®°å½•äÈA</a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1322890.html"><img src=http://img61.86pla.com/2/20170309/636246498631228480220_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1322890.html">PID温控器厂å®?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st48950/product_1416467.html"><img src=http://img60.86pla.com/2/20170817/636385797216861526710_258_159_5.png onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st48950/product_1416467.html">甉|± å£›_›žæ”¶è®¾å¤?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st3314/product_35676.html"><img src=http://img68.86pla.com/2/20190531/636948965327354664400_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st3314/product_35676.html">SHJ-35双螺杆挤出机</a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>2F</b>Š™¡èƒ¶æœºæ¢°</h3> <p><a href="/productSearch/1202.html">丁基Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a>|<a href="/productSearch/1159.html">轮机Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a>|<a href="/productSearch/1088.html">Š™¡èƒ¶ä¿ƒè¿›å‰‚母¾_’造粒æœ?/a>|<a href="/productSearch/1066.html">排气式橡胶挤出机</a>|<a href="/productSearch/915.html">Š™¡èƒ¶æ³¨å¡‘æœ?/a></p> </div> <div class="probox" id="twoFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5027.html">¼‹«åŒ–æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5119.html">òqÏx¿¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5118.html">轮胎¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5117.html">鼓式¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5248.html">Š™¡èƒ¶¼‹«åŒ–æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5116.html">‹zȝ»œæ¨¡ç¡«åŒ–机</a>|<a href="/chanpin-5115.html">挡边带硫化机</a>|<a href="/chanpin-5963.html">单联¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5962.html">全自动硫化机</a></p> <p><a href="/chanpin-5961.html">液压¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5960.html">真空¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5959.html">胶带¼‹«åŒ–æœ?/a>|<a href="/chanpin-5958.html">颚式¼‹«åŒ–æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5957.html">皮带¼‹«åŒ–æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5025.html">Š™¡èƒ¶åŽ‹åšgæœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5671.html">五辊压åšgæœ?/a>|<a href="/chanpin-5670.html">四辊压åšgæœ?/a>|<a href="/chanpin-5669.html">三辊压åšgæœ?/a>|<a href="/chanpin-5253.html">其他Š™¡èƒ¶åŽ‹åšgæœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5036.html">Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5165.html">冷喂料挤出机</a>|<a href="/chanpin-5166.html">滤胶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5164.html">¼‹…橡胶挤出机</a>|<a href="/chanpin-5261.html">Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5168.html">单螺杆橡胶挤出机</a>|<a href="/chanpin-5167.html">丁基Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5037.html">切胶æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5262.html">单刀切胶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5170.html">油压切胶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5171.html">卧式切胶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5172.html"> 立式切胶æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5035.htm">ç‚ÆDƒ¶æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5160.html">开炼机</a>|<a href="/chanpin-5260.html">密炼æœ?/a>|<a href="/chanpin-5163.html">Š™¡èƒ¶æ·ïL‚¼æœ?/a>|<a href="/chanpin-5162.html">¼‹…胶æ·ïL‚¼æœ?/a>|<a href="/chanpin-5161.html">捏炼æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5159.html">˜qžç®‹æ·ïL‚¼æœ?/a>|<a href="/chanpin-5158.html">实验æ·ïL‚¼æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5022.html">Š™¡å¡‘讑֤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5125.html">Š™¡å¡‘发æˆö½Ž¡è®¾å¤?/a>|<a href="/chanpin-5126.html">Š™¡å¡‘保温生äñ”讑֤‡</a>|<a href="/chanpin-5127.html">Š™¡å¡‘保温½Ž¡è®¾å¤?/a></p> <p><a href="/chanpin-5128.html">Š™¡å¡‘保温讑֤‡</a>|<a href="/chanpin-5129.html">Š™¡å¡‘机械讑֤‡</a></p> <span><a href="/chanpin-5033.html">Š™¡èƒ¶è£æ–­æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5675.html">òq³é¢è£æ–­æœ?/a>|<a href="/chanpin-5674.html">摇臂裁断æœ?/a>|<a href="/chanpin-5673.html">液压裁断æœ?/a>|<a href="/chanpin-5672.html">油压裁断æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5152.html">四柱裁断æœ?/a>|<a href="/chanpin-5258.html">Š™¡èƒ¶è£æ–­æœ?/a>|<a href="/chanpin-5899.html">立式裁断æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5028.html">Š™¡èƒ¶æŽ¥å¤´æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5120.html">排线接头æœ?/a>|<a href="/chanpin-5121.html">履带接头æœ?/a>|<a href="/chanpin-5122.html">输送带接头æœ?/a>|<a href="/chanpin-5123.html">皮带接头æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5124.html">微型Š™¡èƒ¶æŽ¥å¤´æœ?/a>|<a href="/chanpin-5249.html">Š™¡èƒ¶æŽ¥å¤´æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5029.html">Š™¡èƒ¶å®šåž‹æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5130.html">冷压定型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5131.html">轮胎定型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5132.html">高温定型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5133.html">热压定型æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5134.html">¾~©æ°´å®šåž‹æœ?/a>|<a href="/chanpin-5135.html">鞋面定型æœ?/a>|<a href="/chanpin-5254.html">Š™¡èƒ¶å®šåž‹æœ?/a>|<a href="/chanpin-5972.html">ž®åž‹å®šåž‹æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5031.html">Š™¡èƒ¶è´´åˆæœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5256.html">Š™¡èƒ¶è´´åˆæœ?/a>|<a href="/chanpin-5143.html">贴合机配ä»?/a>|<a href=/chanpin-5144.html">双面胶脓合机</a>|<a href="/chanpin-5145.html">ž®åž‹è´´åˆæœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5146.html">原料贴合æœ?/a>|<a href="/chanpin-5147.html">压花贴合æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5032.html">¼‹«åŒ–¾|?/a></span> <p><a href="/chanpin-5148.html">¼‹«åŒ–¾|å¯†ž®åœˆ</a>|<a href="/chanpin-5149.html">立式¼‹«åŒ–¾|?/a>|<a href="/chanpin-5150.html">卧式¼‹«åŒ–¾|?/a>|<a href="/chanpin-5151.html">¼‹«åŒ–¾|?/a>|<a href="/chanpin-5148.html">轮胎¼‹«åŒ–¾|?/a></p> <span><a href="/chanpin-5024.html">其他Š™¡èƒ¶æœºæ¢°</a></span> <p><a href="/chanpin-6011.html">Š™¡èƒ¶æŒ¤å‡ºæœ?/a>|<a href="/chanpin-5111.html">Š™¡èƒ¶è„Þq¡«æœ?/a>|<a href="/chanpin-5250.html">其他Š™¡èƒ¶æœºæ¢°</a></p> </li> </ul> </div> <a id="twoBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('twoFatherDivID','twoBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5010.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st1695/product_1612499.html"><img src=http://img70.86pla.com/2/20191103/637084146894002169116_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st1695/product_1612499.html">出口俄罗斯电厂真½Iºç¡«åŒ–机</a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st1695/product_1527789.html"><img src=http://img48.86pla.com/2/20180915/636726458182329844349_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st1695/product_1527789.html">æ±½èžR汽门嘴生产专用成型机åQŒå…¨è‡ªåŠ¨¼‹«åŒ–æœ?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st1695/product_1523503.html"><img src=http://img47.86pla.com/2/20180903/636716045043872734890_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st1695/product_1523503.html">XK-450带翻胶装¾|®å…ˆ˜q›åž‹å¼€ç‚¼æœº</a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st1695/product_1468035.html"><img src=http://img53.86pla.com/2/20171206/636481674268405975772_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st1695/product_1468035.html">400吨橡胶射出机_400吨硅胶注ž®„热压成型机</a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>3F</b>塑料辅助机械</h3> <p><a href="/productSearch/1098.html">塑料脱水æœ?/a>|<a href="/productSearch/1182.html">æ·¯‚‰²æœ?/a>|<a href="/productSearch/956.html">工业除湿æœ?/a>|<a href="/productSearch/957.html">自动搅拌æœ?/a>|<a href="/productSearch/914.html">塑料¾_‰æœ«ä¸Šæ–™æœ?/a>|<a href="/productSearch/910.html">˜qžç®‹å¼å°å£æœº</a></p> </div> <div class="probox" id="threeFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5076.html">塑料破碎讑֤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5511.html">塑料¾_‰ç¢Žæœ?/a>|<a href="/chanpin-5183.html">¼‹¬å¡‘料破¼„Žæœº</a>|<a href="/chanpin-5677.html">塑料½Ž¡æç ´ç¢Žæœ?/a>|<a href="/chanpin-5679.html">再生塑料破碎æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5678.html">加料再生破碎æœ?/a>|<a href="/chanpin-5676.html">废旧塑料破碎æœ?/a>|<a href="/chanpin-5508.html">塑料¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="/chanpin-5509.html">塑料颗粒æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5510.html">塑料破碎æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5077.html">塑机˜q›æ–™è®‘Ö¤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5512.html">塑料热合æœ?/a>|<a href="/chanpin-5514.html">塑料搅拌æœ?/a>|<a href="/chanpin-5515.html">塑料æ·äh–™æœ?/a>|<a href="/chanpin-5515.html">塑料混合æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5516.html">真空填料æœ?/a>|<a href="/chanpin-5517.html">塑料密炼æœ?/a>|<a href="/chanpin-5518.html">塑料淯‚‰²æœ?/a>|<a href="/chanpin-5519.html">塑料‹‚€‹¹‹è®¾å¤?/a></p> <p><a href="/chanpin-5520.html">塑料吸料æœ?/a>|<a href="/chanpin-5521.html">塑料上料æœ?/a>|<a href="/chanpin-5522.html">塑料拌料æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5644.html">模温æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5654.html">压铸模温æœ?/a>|<a href="/chanpin-5652.html">高温模温æœ?/a>|<a href="/chanpin-5653.html">高光模温æœ?/a>|<a href="/chanpin-5656.html">水温æœ?/a>|<a href="/chanpin-5655.html">æ²ÒŽ¸©æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5657.html">其他专用模温æœ?/a></span> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5078.html">除湿òq²ç‡¥è®‘Ö¤‡</a></span> <p><a href="/chanpin-5525.html">除湿òq²ç‡¥æœ?/a>|<a href="/chanpin-5524.html">料斗òq²ç‡¥æœ?/a>|<a href="/chanpin-5526.html">塑料òq²ç‡¥æœ?/a>|<a href="/chanpin-5190.html">除湿òq²ç‡¥é€æ–™¾l„合</a></p> <p><a href="/chanpin-5772.html">中央供料¾pȝ»Ÿ</a>|<a href="/chanpin-5185.html">真空òq²ç‡¥è®‘Ö¤‡</a>|<a href="/chanpin-5186.html">带式òq²ç‡¥è®‘Ö¤‡</a>|<a href="/chanpin-5187.html">工业除湿讑֤‡</a></p> <p><a href="/chanpin-5188.html">å¾®æ‡Lòq²ç‡¥è®‘Ö¤‡</a>|<a href="/chanpin-5189.html">喷雾òq²ç‡¥è®‘Ö¤‡</a>|<a href="/chanpin-5523.html">热风òq²ç‡¥½Ž?/a></p> <span><a href="/chanpin-5761.html">¼‚¨ç²‰æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5763.html">PVC¼‚¨ç²‰æœ?</a>|<a href="/chanpin-5764.html">PE¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="/chanpin-5765.html">刀盘式¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="/chanpin-5766.html">涡流¼‚¨ç²‰æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5767.html">¼‚¨ç›˜å¼ç£¨¾_‰æœº</a>|<a href="/chanpin-5768.html">­‘…细¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="/chanpin-5769.html">多功能磨¾_‰æœº</a>|<a href="/chanpin-5770.html">高速磨¾_‰æœº</a></p><p><a href="/chanpin-5762.html">其他塑料¼‚¨ç²‰æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5645.html">塑料焊接æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5647.html">热熔焊接æœ? </a>|<a href="/chanpin-5646.html">­‘…声波焊接机</a>|<a href="/chanpin-5648.html">高周波焊接机</a>|<a href="/chanpin-5650.html">摩擦焊接æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5649.html">热塑性焊接机</a>|<a href="/chanpin-5651.html">其他焊接æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5589.html">工业å†äh°´æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5590.html">风冷式冷水机</a>|<a href="/chanpin-5610.html">水冷式冷水机</a>|<a href="/chanpin-5591.html">螺杆式冷水机</a>|<a href="/chanpin-5592.html">低温å†äh°´æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5593.html">‹È€å…‰å†·æ°´æœº</a>|<a href="/chanpin-5598.html">电镀冷冻æœ?/a>|<a href="/chanpin-5600.html">工业用冷水机</a>|<a href="/chanpin-5599.html">风冷式冷å†ÀLœº¾l?/a></p> <p><a href="/chanpin-5597.html">螺杆冷冻æœ?/a>|<a href="/chanpin-5596.html">低温冷冻æœ?/a>|<a href="/chanpin-5595.html">高压å†äh°´æœ?/a>|<a href="/chanpin-5594.html">¼›Õd¿ƒå¼å†·æ°´æœº</a></p><p><a href="/chanpin-5601.html">胶管冷冻æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5075.html">其他塑料机械辅机</a></span> <p><a href="/chanpin-5504.html">冷冻æœ?/a>|<a href="/chanpin-5503.html">ž®åˆ‡æœ?/a>|<a href="/chanpin-5494.html">塑胶热熔æœ?/a>|<a href="/chanpin-5498.html">½IºåŽ‹æœ?/a>|<a href="/chanpin-5495.html">合模æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5497.html">集中供料¾pȝ»Ÿ</a>|<a href="/chanpin-5499.html">集尘å™?/a>|<a href="/chanpin-5501.html">切割æœ?/a>|<a href="/chanpin-5659.html">气辅¾pȝ»Ÿ</a>|<a href="/chanpin-5491.html">倒角æœ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5493.html">震动½{?/a>|<a href="/chanpin-5506.html">加湿å™?/a>|<a href="/chanpin-5496.html">自动骨架插针æœ?/a><a href="/chanpin-5500.html">其他</a></p> </li> </ul> </div> <a id="threeBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('threeFatherDivID','threeBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5015.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1331816.html"><img src=http://img66.86pla.com/2/20170331/636265543018927936511_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1331816.html">è™ÒŽ¶¦å½©è‰²æ¸©æŽ§å™?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1331806.html"><img src=http://img59.86pla.com/2/20170331/636265531538243771385_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1331806.html">è™ÒŽ¶¦æ¸©åº¦å·¡æ£€ä»?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1331996.html"><img src=http://img59.86pla.com/2/20170331/636265550633769311654_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1331996.html">è™ÒŽ¶¦éš”离配电å™?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1331974.html"><img src=http://img60.86pla.com/2/20170401/636266336107628923291_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1331974.html">甉|µç”µåŽ‹è¡?/a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>4F</b>塑料包装机械</h3> <p><a href="/chanpin-5616.html">制袋æœ?/a>|<a href="/chanpin-5617.html">ž®å£æœ?/a>|<a href="/chanpin-5618.html">收羃膜包装机</a>|<a href="/chanpin-5619.html">吹瓶æœ?/a>|<a href="/chanpin-5635.html">塑料印刷机械</a>|<a href="/chanpin-5628.html">电脑制袋æœ?/a></p> </div> <div class="probox" id="fourFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5616.html">制袋æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5625.html">热切制袋æœ?/a>|<a href="/chanpin-5626.html">冷切制袋æœ?/a>|<a href="/chanpin-5627.html">无çh布制袋机</a>|<a href="/chanpin-5628.html">电脑制袋æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5629.html">˜qžå·åˆ¶è¢‹æœ?/a>|<a href="/chanpin-5759.html">三边ž®åˆ¶è¢‹æœº</a>|<a href="/chanpin-5760.html">塑料背心袋制袋机</a>|<a href="/chanpin-5630.html">其他制袋æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5617.html">ž®å£æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5620.html">塑料ž®å£æœ?/a>|<a href="/chanpin-5622.html">薄膜ž®å£æœ?/a>|<a href="/chanpin-5621.html">真空ž®å£æœ?/a>|<a href="/chanpin-5623.html">吸塑ž®å£æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5624.html">其他ž®å£æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5618.html">收羃膜包装机</a></span> <p><a href="/chanpin-5632.html">¾~ ç»•æ”¶ç¾ƒè†œåŒ…装机</a>|<a href="/chanpin-5631.html">热收¾~©è†œåŒ…装æœ?/a>|<a href="/chanpin-5633.html">其他收羃膜包装机</a></p><p><a href="/chanpin-5898.html">其他包装æœ?/a></p> <span><a href="/chanpin-5619.html">吹瓶æœ?/a></span> <p><a href="/chanpin-5634.html">其他吹瓶æœ?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5635.html">塑料印刷机械</a></span> <p><a href="/chanpin-5636.html">凹版印刷æœ?/a>|<a href="/chanpin-5639.html">凸版印刷æœ?/a>|<a href="/chanpin-5643.html">柔版印刷æœ?/a>|<a href="/chanpin-5642.html">薄膜彩印æœ?/a></p><p><a href="/chanpin-5641.html">吹膜印刷一体机</a>|<a href="/chanpin-5640.html">¾~–织袋印åˆähœº</a>|<a href="/chanpin-5637.html">高速印åˆähœº</a>|<a href="/chanpin-6135.html">打标æœ?/a></p> </li> </ul> </div> <a id="fourBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('fourFatherDivID','fourBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5615.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st21797/product_1330731.html"><img src=http://img67.86pla.com/2/20170328/636262953152313319415_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st21797/product_1330731.html">è™ÒŽ¶¦æ¸©åº¦è°ƒèŠ‚ä»?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st667/product_20892.html"><img src=http://img71.86pla.com/2/20190802/637003325848969265684_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st667/product_20892.html">PVC吹膜æœ?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st50443/product_1551363.html"><img src=http://img50.86pla.com/2/20180603/636636122069222073222_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st50443/product_1551363.html">东亚机械DBS-4520全自动热收羃包装æœ?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st50443/product_1551360.html"><img src=http://img47.86pla.com/2/20181203/636794329352133346622_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st50443/product_1551360.html">二步法包装机ä»äh ¼</a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>5F</b>塑机配äšg</h3> <p><a href="/chanpin-5074.html">机械配äšg</a>|<a href="/chanpin-5072.html">甉|°”配äšg</a>|<a href="/chanpin-5073.html">液压¾pȝ»Ÿé…äšg</a>|<a href="/chanpin-5695.html">螺杆料筒</a>|<a href="/chanpin-5660.html">塑料刀å…?/a>|<a href="/chanpin-5462.html">甉|¶²æ•°å­—控制阀</a></p> </div> <div class="probox" id="fiveFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5074.html">机械配äšg</a></span> <p><a href="/chanpin-5467.html">脱模å‰?/a>|<a href="/chanpin-5468.html">联èáuå™?/a>|<a href="/chanpin-5469.html">塑机机架</a>|<a href="/chanpin-5470.html">水分‹¹å™¨</a>|<a href="/chanpin-5475.html">振动½{?/a>|<a href="/chanpin-5471.html">喷嘴</a></p> <p><a href="/chanpin-5472.html">锁模曲臂</a>|<a href="/chanpin-5474.html">½{›ç½‘</a>|<a href="/chanpin-5477.html">润滑¾pȝ»Ÿ</a>|<a href="/chanpin-5478.html">遉Kœ‡è„?/a>|<a href="/chanpin-5479.html">直线å¯ÆD½¨</a>|<a href="/chanpin-5489.html">冷却å¡?/a></p> <p><a href="/chanpin-5480.html">螺套</a>|<a href="/chanpin-5481.html">™å‰™’ˆæ²?/a>|<a href="/chanpin-5482.html">清洗å‰?/a>|<a href="/chanpin-5483.html">白矿æ²?/a>|<a href="/chanpin-5484.html">润滑æ²?/a>|<a href="/chanpin-5488.html">¼‚æ€§åˆ†¼›Õd™¨</a></p> <p><a href="/chanpin-5485.html">防锈å‰?/a>|<a href="/chanpin-5486.html">压板èžÞZ¸</a>|<a href="/chanpin-5487.html">油冷却器</a>|<a href="/chanpin-5490.html">机械æ‰?/a>|<a href="/chanpin-5476.html">其他</a></p> <span><a href="/chanpin-5072.html">甉|°”配äšg</a></span> <p><a href="/chanpin-5437.html">伺服甉|œº/电动æœ?/a>|<a href="/chanpin-5438.html">变频å™?/a>|<a href="/chanpin-5441.html">压力传感å™?/a>|<a href="/chanpin-5439.html">温度传感å™?/a></p> <p><a href="/chanpin-5983.html">振动传感å™?/a>|<a href="/chanpin-5432.html">温度控制å™?/a>|<a href="/chanpin-5433.html">伺服定位¾pȝ»Ÿ</a>|<a href="/chanpin-5434.html">补偿装置</a></p> <p><a href="/chanpin-5436.html">低压控制å™?/a>|<a href="/chanpin-5440.html">压力开å…?/a>|<a href="/chanpin-6030.html">电力仪表</a>|<a href="/chanpin-5981.html">位移传感å™?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5073.html">液压¾pȝ»Ÿé…äšg</a></span> <p><a href="/chanpin-5459.html">ç”늣æ¢å‘阀</a>|<a href="/chanpin-5449.html">计量æ³?/a>|<a href="/chanpin-5097.html">闔R˜€</a>|<a href="/chanpin-5098.html">安全阀</a>|<a href="/chanpin-5099.html">减压阀</a>|<a href="/chanpin-5173.html">调节阀</a></p> <p><a href="/chanpin-5176.html">ç”늣é˜€</a>|<a href="/chanpin-5442.html">油过滤器</a>|<a href="/chanpin-5443.html">液压接头</a>|<a href="/chanpin-5452.html">控制攑֤§å™?/a>|<a href="/chanpin-5454.html">单向阀</a></p> <p><a href="/chanpin-5453.html">‹¹é‡ä¼ æ„Ÿå™?/a>|<a href="/chanpin-5455.html">‹¹é‡é˜€</a>|<a href="/chanpin-5462.html">甉|¶²æ•°å­—控制阀</a>|<a href="/chanpin-5456.html">溢流阀</a>|<a href="/chanpin-5451.html">滤芯</a></p> <p><a href="/chanpin-5464.html">方向控制阀</a>|<a href="/chanpin-5465.html">插装阀</a>|<a href="/chanpin-5466.html">叠加阀</a>|<a href="/chanpin-5457.html">比例阀</a>|<a href="/chanpin-5460.html">截止阀</a></p> <span><a href="/chanpin-5695.html">螺杆料筒</a></span> <p><a href="/chanpin-5696.html">注塑æœø™žºæ?/a>|<a href="/chanpin-5697.html">挤出æœø™žºæ?/a>|<a href="/chanpin-5773.html">锥åŞ双螺æ?/a>|<a href="/chanpin-5775.html">òqŒ™¡ŒåŒèžºæ?/a></p> <p><a href="/chanpin-5698.html">单螺杆机½{?/a>|<a href="/chanpin-5710.html">双螺杆机½{?/a>|<a href="/chanpin-5776.html">Š™¡èƒ¶èžºæ†</a>|<a href="/chanpin-5980.html">pvc螺杆料筒</a></p> <p><a href="/chanpin-5979.html">造粒æœø™žºæ†æ–™½{?/a>|<a href="/chanpin-5774.html">双金属螺æ?/a>|<a href="/chanpin-5699.html">专用螺杆</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5660.html">塑料刀å…?/a></span> <p><a href="/chanpin-5661.html">塑料¾_‰ç¢Žåˆ€</a>|<a href="/chanpin-5662.html">塑料薄膜ž®åˆ‡åˆ€ç‰?/a>|<a href="/chanpin-5663.html">塑料切粒滚刀</a></p> <p><a href="/chanpin-5664.html">Š™¡èƒ¶åˆ‡å‰²åˆ€ç‰?/a>|<a href="/chanpin-5665.html">Š™¡èƒ¶è½®èƒŽä¿®å‰ªåˆ€ç‰?/a>|<a href="/chanpin-5666.html">Š™¡èƒ¶å¤§åœ†åˆ€</a></p> <p><a href="/chanpin-5771.html">其他刀å…?/a></p> </li> </ul> </div> <a id="fiveBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('fiveFatherDivID','fiveBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5014.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st43449/product_1628930.html"><img src=http://img70.86pla.com/2/20200220/637177930446967416636_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st43449/product_1628930.html">熔喷布螺æ?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st23661/product_1628807.html"><img src=http://img70.86pla.com/2/20190514/636934582438418586555_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st23661/product_1628807.html">双截五èáu伺服机械æ‰?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st23661/product_1628800.html"><img src=http://img49.86pla.com/2/20181010/636747640935038883545_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st23661/product_1628800.html">六èáu工业机器人厂å®?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st23661/product_1628795.html"><img src=http://img58.86pla.com/2/20140924/635471462822571242212_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st23661/product_1628795.html">横走式三轴机械手</a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>6F</b>塑胶模具</h3> <p><a href="/chanpin-5066.html">塑料模具</a>|<a href="/chanpin-5065.html">Š™¡èƒ¶æ¨¡å…·</a>|<a href="/chanpin-5750.html">塑料模具é’?/a>|<a href="/chanpin-5752.html">耐磨塑料模具é’?/a>|<a href="/chanpin-5993.html">冲压模具</a>|<a href="/chanpin-5991.html">注塑模具</a></p> </div> <div class="probox" id="sixFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5066.html">塑料模具</a></span> <p><a href="/chanpin-5100.html">高发泡聚苯乙烯成型模å…?/a>|<a href="/chanpin-5101.html">吸塑成型模具/塑料吸塑模具</a></p> <p><a href="/chanpin-5102.html">吹塑成型模具/塑料吹塑模具</a>|<a href="/chanpin-5104.html">挤出成型模具/塑料挤出模具</a></p> <p><a href="/chanpin-5103.html">压塑成型模具/塑料压塑模具</a>|<a href="/chanpin-5105.html">注射成型模具/塑料注射模具</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5750.html">Š™¡å¡‘模具</a></span> <p><a href="/chanpin-5751.html">通用型塑料模具钢</a>|<a href="/chanpin-5752.html">耐磨塑料模具é’?/a>|<a href="/chanpin-5753.html">其他模具é’?/a><p><a href="/chanpin-5065.html">Š™¡èƒ¶æ¨¡å…·</a>|<a href="/chanpin-5364.html">Š™¡èƒ¶æ¨¡å…·</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5064.html">其他模具</a></span> <p><a href="/chanpin-5991.html">注塑模具</a>|<a href="/chanpin-5992.html">¼‹…胶模具</a>|<a href="/chanpin-5993.html">冲压模具</a>|<a href="/chanpin-5994.html">烘焙模具</a></p> <p><a href="/chanpin-5995.html">Š™¡èƒ¶çŸŒ™†æ¨¡å…·</a>|<a href="/chanpin-5996.html">Š™¡èƒ¶o型圈模具</a>|<a href="/chanpin-5997.html">Š™¡èƒ¶æ¨¡å…·é…äšg</a></p> <p><a href="/chanpin-5363.html">其他模具</a></p> </li> </ul> </div> <a id="sixBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('sixFatherDivID','sixBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5012.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st9680/product_1400395.html"><img src=http://img61.86pla.com/2/20170714/636356387641643502740_258_159_5.png onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st9680/product_1400395.html">å†ïLƒ­ä¸€ä½“机供应å•?/a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>7F</b>Š™¡å¡‘制品</h3> <p><a href="/chanpin-5897.html" target="_blank">塑料è¢?/a>|<a href="/chanpin-5062.html" target="_blank">塑料½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5055.html" target="_blank">塑料¾|?/a>|<a href="/chanpin-5294.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶ç‰?/a>|<a href="/chanpin-5047.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5050.html" target="_blank">轮胎</a></p> </div> <div class="probox" id="sevenFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5011.html" target="_blank">塑料制品</a></span> <p><a href="/chanpin-5897.html" target="_blank">塑料è¢?/a>|<a href="/chanpin-5242.html" target="_blank">其他塑料制品</a>|<a href="/chanpin-5243.html" target="_blank">工农业用塑料制品å™?/a>|<a href="/chanpin-5245.html" target="_blank">家用塑料制品</a></p> <p><a href="/chanpin-5332.html" target="_blank">塑料¾|?/a>|<a href="/chanpin-5335.html" target="_blank">塑料ç›?/a>| <a href="/chanpin-5336.html" target="_blank">塑料æ¡Óž¼ˆ¾|ï¼‰</a>|<a href="/chanpin-5337.html" target="_blank">塑料ç“?/a>|<a href="/chanpin-5338.html" target="_blank">塑料½Ž?/a></p><p><a href="/chanpin-5603.html" target="_blank">塑料垃圾æ¡?/a>|<a href="/chanpin-5059.html" target="_blank">塑料‹‚?/a>| <a href="/chanpin-5060.html" target="_blank">塑料ç‰?/a>|<a href="chanpin-5061.html" target="_blank">塑料æ?/a>|<a href="/chanpin-5062.html" target="_blank">塑料½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5349.html" target="_blank">PMMA½Ž?/a></p><p><a href="/chanpin-5350.html" target="_blank">PA½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5351.html" target="_blank">PPR½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5352.html" target="_blank">PVC½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5353.html" target="_blank">PC½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5354.html" target="_blank">ABS½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5355.html" target="_blank">PE½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5356.html" target="_blank">PP½Ž?/a></p> <span><a href="/chanpin-5063.html" target="_blank">塑料薄膜</a></span> <p><a href="/chanpin-5358.html" target="_blank">分离薄膜</a>|<a href="/chanpin-5359.html" target="_blank">降解薄膜</a>|<a href="/chanpin-5360.html" target="_blank">功能薄膜</a>|<a href="/chanpin-5361.html" target="_blank">农用薄膜</a>|<a href="/chanpin-5362.html" target="_blank">包装薄膜</a></p><p><a href="/pesuliaobaomo-2955.html" target="_blank">PE塑料薄膜</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5056.html" target="_blank">塑料包装制品</a></span> <p><a href="/chanpin-5339.html" target="_blank">塑料ç›?/a>|<a href="/chanpin-5341.html" target="_blank">塑料æ?/a>|<a href="/chanpin-5342.html" target="_blank">¾Uºç»‡è¢?/a>|<a href="/chanpin-5333.html" target="_blank">树脂工艺å“?/a>|<a href="/chanpin-5239.html" target="_blank">储罐</a></p> <p><a href="/suliaohudiegaipinggai-2774.html" target="_blank">塑料瓶盖</a>|<a href="/suliaokongsaigai-2775.html" target="_blank">塑料孔塞ç›?/a>|<a href="/suliaobeigai-2776.html" target="_blank">塑料杯盖</a>|<a href="/suliaofangchengai-2777.html" target="_blank">塑料防尘ç›?/a>|<a href="/suliaokougai-2778.html" target="_blank">塑料扣盖</a></p> <p><a href="/suliaofengkougai-2779.html" target="_blank">塑料ž®å£ç›?/a>|<a href="/suliaomengai-2781.html" target="_blank">塑料é—ïL›–</a>|<a href="/suliaoxianggai-2783.html" target="_blank">塑料½ŽÞq›–</a>|<a href="/suliaofangdaogai-2785.html" target="_blank">塑料防盗ç›?/a>|<a href="/suliaomaogai-2786.html" target="_blank">塑料帽盖</a></p> <p><a href="/suliaobaozhuangtong-2788.html" target="_blank">塑料包装æ¡?/a>|<a href="/suliaobaozhuangtong-2788.html" target="_blank">塑料包装æ¡?/a>|<a href="/suliaobaozhuangtong-2788.html" target="_blank">塑料包装æ¡?/a>|<a href="/suliaobaozhuangtong-2788.html" target="_blank">塑料包装æ¡?/a></p> <span><a href="/chanpin-5009.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶åˆ¶å“</a></span> <p><a href="/chanpin-5038.html" target="_blank">合成材料助剂</a>|<a href="/chanpin-5264.html" target="_blank">合居材料助燃å‰?/a>|<a href="/chanpin-5266.html">脱模å‰?/a>|<a href="/chanpin-5269.html" target="_blank">填充å‰?/a>|<a href="/chanpin-5270.html" target="_blank">防雾å‰?/a></p><p><a href="/chanpin-5271.html" target="_blank">热稳定剂</a>| <a href="/chanpin-5274.html" target="_blank">发æˆöå‰?/a>|<a href="/chanpin-5276.html" target="_blank">增塑å‰?/a>|<a href="/chanpin-5277.html" target="_blank">¼‹«åŒ–å‰?/a>|<a href="/chanpin-5263.html" target="_blank">其他合成材料助剂</a></p> <p><a href="/chanpin-5039.html" target="_blank">热塑性弹性体</a>|<a href="/chanpin-5279.html" target="_blank">SEPS</a>|<a href="/chanpin-5280.html" target="_blank">SEBS</a>|<a href="/chanpin-5281.html" target="_blank">SIS</a>|<a href="/chanpin-5282.html" target="_blank">SBS</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5040.html" target="_blank">其他Š™¡èƒ¶åˆ¶å“</a></span> <p><a href="/chanpin-5041.html" target="_blank">åŒÈ”¨Š™¡èƒ¶åˆ¶å“</a>|<a href="/chanpin-5042.html" target="_blank">文教用橡胶制å“?/a>|<a href="/chanpin-5043.html" target="_blank">生活日用Š™¡èƒ¶åˆ¶å“</a></p><p><a href="/chanpin-5044.html" target="_blank">农业用橡胶制å“?/a>|<a href="/chanpin-5045.html" target="_blank">工业用橡胶制å“?/a>|<a href="/chanpin-5046.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶ç‰?/a></p> <p><a href="/chanpin-5047.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5605.html" target="_blank">钢丝Š™¡èƒ¶½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5604.html" target="_blank">PVCŠ™¡èƒ¶½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5296.html" target="_blank">胶管接头</a>|<a href="/chanpin-5297.html" target="_blank">特种胶管</a></p> <p><a href="/chanpin-5298.html" target="_blank">¾U¤ç»´èƒ¶ç®¡</a>|<a href="/chanpin-5299.html" target="_blank">钢塑½Ž?/a>|<a href="/chanpin-5300.html" target="_blank">耐æÑa胶管</a>|<a href="/chanpin-5301.html" target="_blank">复合胶管</a>|<a href="/chanpin-5302.html" target="_blank">增强软管</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5048.html" target="_blank">Š™¡èƒ¶æ?轮胎</a></span> <p><a href="/chanpin-5608.html" target="_blank">防静甉|©¡èƒ¶æ¿</a>|<a href="/chanpin-5607.html" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶æ?/a>|<a href="/chanpin-5606.html" target="_blank">天然Š™¡èƒ¶æ?/a></p><p><a href="/chanpin-5311.html" target="_blank">工程用轮èƒ?/a>|<a href="/chanpin-5312.html" target="_blank">摩托车轮èƒ?/a>|<a href="/chanpin-5313.html" target="_blank">农用车轮èƒ?/a>|<a href="/chanpin-5314.html" target="_blank">æ±½èžR轮胎</a>|<a href="/chanpin-5315.html" target="_blank">自行车轮èƒ?/a></p> </li> </ul> </div> <a id="sevenBtn" href="javascript:;" target="_self" class="openList">展开分类</a> <script>ShowHidOtherInfo('sevenFatherDivID','sevenBtn',308)</script> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5011.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st442/product_6512.html"><img src=http://img42.86pla.com/2/2008/633698584854955000_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st442/product_6512.html">U—PVCåQŽC—PVC½Ž¡ææŒ¤å‡ºç”Ÿäñ”¾U?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st442/product_6570.html"><img src=http://img42.86pla.com/2/2008/633698640429330000_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st442/product_6570.html">大口径PE½Ž¡ç ´¼„Žæœº</a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st442/product_6569.html"><img src=http://img42.86pla.com/2/2008/633698638877611250_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st442/product_6569.html">SGK-400全自动型扩管æœ?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st442/product_6514.html"><img src=http://img42.86pla.com/2/2008/633698586914330000_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st442/product_6514.html">双管、线槽挤出生产线</a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="protop"> <h3><b>8F</b>Š™¡å¡‘原料</h3> <p><a href="/chanpin-5067.html" target="_blank">塑料æ·ÕdŠ å‰?/a>|<a href="/chanpin-5068.html" target="_blank">再生塑料</a>|<a href="/chanpin-5069.html" target="_blank">特种塑料</a>|<a href="/chanpin-5070.html" target="_blank">工程塑料</a>|<a href="/chanpin-5052.html" target="_blank">合成Š™¡èƒ¶</a></p> </div> <div class="probox" id="eightFatherDivID"> <ul class="productList"> <li> <span><a href="/chanpin-5067.html" target="_blank">塑料æ·ÕdŠ å‰?/a></span> <p><a href="/chanpin-5366.html" target="_blank">母粒</a>|<a href="/chanpin-5367.html" target="_blank">抗氧å‰?/a>|<a href="/chanpin-5368.html" target="_blank">抗静电剂</a>|<a href="/chanpin-5369.html" target="_blank">紫外¾U¿å¸æ”¶å‰‚</a>|<a href="/chanpin-5370.html" target="_blank">增强填充æ–?/a>|<a href="/chanpin-5371.html" target="_blank">色粉</a></p> <p><a href="/chanpin-5372.html" target="_blank">胶粘/相容å‰?/a>|<a href="/chanpin-5373.html" target="_blank">分散å‰?/a>|<a href="/chanpin-5374.html" target="_blank">光亮å‰?/a>|<a href="/chanpin-5375.html" target="_blank">æ”ÒŽ€§å‰‚</a>|<a href="/chanpin-5377.html" target="_blank">成核å‰?/a></p> <p><a href="/chanpin-5378.html" target="_blank">着色剂</a>|<a href="/chanpin-5383.html" target="_blank">防腐å‰?/a>|<a href="/chanpin-5382.html" target="_blank">逍光å‰?/a>|<a href="/chanpin-5385.html" target="_blank">固化促进å‰?/a>|<a href="/chanpin-5386.html" target="_blank">交联å‰?/a></p> <p><a href="/chanpin-5387.html" target="_blank">荧光增白å‰?/a><a href="/chanpin-5389.html" target="_blank">抗冲å‡Õd‰‚</a><a href="/chanpin-5390.html" target="_blank">抗菌å‰?/a><a href="/chanpin-5392.html" target="_blank">消æˆöå‰?/a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5068.html" target="_blank">再生塑料</a></span> <p><a href="/chanpin-5401.html" target="_blank">PPS再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5402.html" target="_blank">PPO再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5403.html" target="_blank">PET再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5404.html" target="_blank">PC再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5405.html" target="_blank">PA再生æ–?/a></p><p><a href="/chanpin-5406.html" target="_blank">ABS再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5407.html" target="_blank">PE再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5408.html" target="_blank">PP再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5409.html" target="_blank">PS再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5410.html" target="_blank">PVC再生æ–?/a></p><p><a href="/chanpin-5901.html" target="_blank">EVA再生æ–?/a>|<a href="/chanpin-5069.html" target="_blank">特种塑料</a></p> </li> <li> <span><a href="/chanpin-5070.html" target="_blank">工程塑料</a></span> <p><a href="/chanpin-5413.html" target="_blank">PU</a>|<a href="/chanpin-5414.html" target="_blank">PMMA</a>|<a href="/chanpin-5415.html" target="_blank">PBT</a>|<a href="/chanpin-5416.html" target="_blank">PPO</a>|<a href="/chanpin-5417.html" target="_blank">PTFE</a>|<a href="/chanpin-5418.html" target="_blank">PC</a>|<a href="/chanpin-5419.html" target="_blank">PPS</a>|<a href="/chanpin-5420.html" target="_blank">PA</a>|<a href="/chanpin-5421.html" target="_blank">EVA</a>|<a href="/chanpin-5422.html" target="_blank">PET</a>|<a href="/chanpin-5416.html" target="_blank">MDPE</a></p> <p><a href="/chanpin-5817.html" target="_blank">AES</a>|<a href="/chanpin-5818.html" target="_blank">EMA</a>|<a href="/chanpin-5819.html" target="_blank">EPDM</a>|<a href="/chanpin-5820.html" target="_blank">EAA</a>|<a href="/chanpin-5821.html" target="_blank">POE</a>|<a href="/chanpin-5822.html" target="_blank">PEI</a>|<a href="/chanpin-5825.html" target="_blank">PPE</a>|<a href="/chanpin-5826.html" target="_blank">IXEF</a>|<a href="/chanpin-5827.html" target="_blank">PETG</a>|<a href="/chanpin-5828.html" target="_blank">PPA</a></p><p><a href="/chanpin-5829.html" target="_blank">POM</a>|<a href="/chanpin-5830.html" target="_blank">PES</a>|<a href="/chanpin-5831.html" target="_blank">PCT</a>|<a href="/chanpin-5832.html" target="_blank">SAN</a>|<a href="/chanpin-5837.html" target="_blank">PSU</a>|<a href="/chanpin-5838.html" target="_blank">PARA</a>|<a href="/chanpin-5841.html" target="_blank">PPSU</a>|<a href="/chanpin-5842.html" target="_blank">MXD</a>|<a href="/chanpin-5843.html" target="_blank">EVOH</a></p> </li> </ul> </div> <div class="probot"> <div class="recomTitle"> <b>¾_‘Ö“æŽ¨è</b> <a href="/chanpin-5013.html" class="more">更多>></a> </div> <ul class="recomList"> <li> <table> <tr> <td><a href="/st43399/product_1328415.html"><img src=http://img65.86pla.com/2/20200326/637208403248094277515_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st43399/product_1328415.html">楚一‹¹‹æŽ§ç‚­çº¤¾l´ä¸Š‹¹†å‰‚‹¹“度在线‹‚€‹¹?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st43399/product_1328412.html"><img src=http://img65.86pla.com/2/20200326/637208401080020576777_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st43399/product_1328412.html">楚一‹¹‹æŽ§åºŸæ¶²‹¹“度在线监测ä»?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st43399/product_1328409.html"><img src=http://img47.86pla.com/2/20181119/636782330241061706207_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st43399/product_1328409.html">氯化钠(NACLåQ‰ã€é£Ÿç›æ°´‹¹“度在线‹¹‹é‡ä»?/a></p> </li> <li> <table> <tr> <td><a href="/st43399/product_1327410.html"><img src=http://img47.86pla.com/2/20181106/636771014012957852843_258_159_5.jpg onload="DrawImage(this,258,159)"/></a></td> </tr> </table> <b></b> <p><a href="/st43399/product_1327410.html">楚一‹¹‹æŽ§æ˜Žèƒ¶‹¹“度在线‹‚€‹¹?折光‹¹“度ä»?/a></p> </li> </ul> </div> <br class="clear"> </div> <!--service--> <div class="service"> <dl class="s1"> <dt>新手指南</dt> <dd><a href="/service/Service21.html" >了解本站</a><a href="/UserManage/login.aspx?RegIndex" >卖家注册</a><a href="/UserManage/login.aspx?RegIndex" >买家注册</a><a href="/help/index.html" >操作指南</a><a href="/m-instro/" >手机ç‰?/a></dd> </dl> <dl class="s2"> <dt>旗下子站</dt> <dd><a href="/subweb_5010/index.html" >Š™¡èƒ¶æœºæ¢°</a><a href="/subweb_5015/index.html" >辅助机械</a><a href="/subweb_5014/index.html" >塑机配äšg</a><a href="/subweb_5066/index.html" >塑料模具</a><a href="/subweb_5096/index.html" >注塑æœ?/a><a href="/subweb_5615/index.html" >包装机械</a><a href="/subweb_5013/index.html" >塑料原料</a></dd> </dl> <dl class="s3"> <dt>站点å¯ÆDˆª</dt> <dd><a href="/news/" >找资è®?/a><a href="/company/" >扑օ¬å?/a><a href="/product/" >找äñ”å“?/a><a href="/exhibition/" >扑ֱ•ä¼?/a><a href="/shop" >品牌商城</a><a href="/picture" >图说资讯</a><a href="/baike" >塑机癄¡§‘</a></dd> </dl> <dl class="s4"> <dt>本站服务</dt> <dd><a href="/service/Service3.html" >会员服务</a><a href="/service/Service17.html" >企业建站</a><a href="/service/Service4.html" >òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a><a href="/service/Service12.html" >SEO优化</a><a href="/xwt/download" >兴旺é€?/a><a href="/productsitemap.html">微网ç«?/a></dd> </dl> <br class="clear"> </div> <!--footer--> <div id="footer"> <div class="footer"> <p><a >友情链接</a></p> <span><a href="/service/Service21.html" target="_blank">关于我们</a>|<a href="/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a>|<a href="/service/Service3.html" target="_blank">会员服务</a>|<a href="/service/Service17.html" target="_blank">企业建站</a>|<a target="_blank">旗下¾|‘ç«™</a>|<a href="/link/" target="_blank">友情链接</a>|<a target="_blank">诚聘英才</a>|<a href="http://www.2824315.live/Update/newtype.html" target="_blank">产品分类‹¹è§ˆ</a>|<a href="/productsitemap.html" target="_blank">产品sitemap</a></span> <b>Copyright 2020 86pla.com All Rights<strong></strong>法律™åùN—®åQšæµ™æ±Ÿå¤©å†Œå¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ 贄¡†™æ˜Žå¾‹å¸?/b> <b>客服热线åQ?571-87209761<strong></strong>加盟热线åQ?571-88055780<strong></strong>媒体合作åQ?571-81060615</b> </div> <br class="clear"> </div><!--回到™å‰™ƒ¨--> <div class="appDl" id="appDl"> <a title="APP下蝲" href="#">APP<br />下蝲</a> <img src="/images/code.png"/> </div> <div class="leftBar" style="position:fixed; top:203px; left:10px;"> <img src="/images/public/leftBar1.gif"> </div> <div class="backHome" id="goTop"><a title="˜q”回首页" href="/">˜q”回首页</a><a title="发布询ä­hå? href="/offer/fbqg.html" class="price"> </a><a title="å…Ïx³¨å¾®ä¿¡" href="/Feature/zt/Weixin%20ZT/index.html" class="guest"></a></div> <div class="toTop"><a title="回到™å‰™ƒ¨" target="_self" href="javascript:void(0)"></a></div> <script type="text/javascript"> var goNav = jQuery(".toTop"); var sct =50; function heartBeat() { try{ goNav.css("right", 10 + "px"); ((document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop) > sct) ? goNav.fadeIn(): goNav.fadeOut(); } catch (e){} } function callback() { try{ goNav.css("right",10 + "px"); ((document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop) > sct) ? goNav.fadeIn(): goNav.fadeOut(); window.setInterval("heartBeat()", 1); } catch (e){} } jQuery(".toTop").click(function() { jQuery("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 120); }) callback(); </script> <script src="https://public.mtnets.com/Plugins/jQuery/1.11.3/jquery.min.js"></script> <script> jQuery(function(){ var adv = '<i style="position:absolute;left:0;bottom:0;z-index:9;width:24px;height:12px;background:url(https://public.mtnets.com/Images/public/adv.png) no-repeat;"></i>'; jQuery(".advs").css("position","relative").css("display","block"); jQuery(".advs").find("img").css("display","block"); jQuery(".advs").append(adv); }); </script> <a href="http://www.2824315.live/"><span class="STYLE1">ÄþÏÄʮһѡÎåappÏÂÔØ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.254644.tw">¹ãÎ÷¿ì3¿ª½±½á¹ûͬ²½</a> <a href="http://www.961031.tw">ÒâʤÅä×Ê</a> <a href="http://www.741464.tw">Ìå²ÊÅÅÁÐ3»ù±¾×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.qxncdz.tw">º«¹ú¹ÉƱָÊý</a> <a href="http://www.vjoosh.tw">´ó·¢¿ìÈýapp</a> <a href="http://www.vgtswx.tw">ÁÉÄþ¿ìÀÖÊ®¶þ×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.927813.tw">½­Î÷Ê¡ÐÂʮһѡÎå</a> <a href="http://www.673945.tw">Ìì½ò11Ñ¡5 ƽ̨</a> <a href="http://www.lmgnsj.tw">×ʲúÅäÖõÄÈýÖÖ»ù±¾²ßÂÔ</a> <a href="http://www.220764.tw">¸£½¨¿ì3ƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>